China - Three Gorges Dam

Chińczycy zmieniają czas poprzez wydłużenie doby dzięki swojej budowli!

Rozbudowując tamę Trzech Przełomów na Jangcy, która jest trzecią najdłuższą rzeką na świecie, konieczne było przemieszczenie ogromnej ilości ziemi, kamieni i materiałów budowlanych. Prace rozpoczęto w 1994 roku, co spowodowało przesiedlenie 1,3 miliona mieszkańców oraz znaczące zmiany w środowisku.

Budowa tamy miała na celu ochronę przed powodziami oraz dostarczenie wody dla rolnictwa na obszarze stanowiącym ponad 20 procent chińskich gruntów rolnych. Dodatkowo, tamę postrzegano jako sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz jako środek promowania transportu wodnego na rzece Jangcy, co mogłoby zwiększyć handel.

Jednakże, skutki budowy tamy okazały się niejednoznaczne. Powstały obawy co do wpływu na środowisko i klimat, a także pojawiły się doniesienia o przesunięciu osi planety oraz wydłużeniu dnia z powodu znaczącego przesunięcia masy spowodowanego przez zbiornik wodny.

Warto również zauważyć, że tama stała się symbolem chińskiej dominacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na produkcję paneli fotowoltaicznych. Dzięki masowej produkcji paneli fotowoltaicznych w Chinach, ich cena zmniejszyła się znacząco, również na innych rynkach, takich jak polski.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *