No specific category name found.

Eksplodujące bomby atomowe na terytorium USA: powód tego zjawiska.

Gaz ziemny to jeden z najważniejszych i najbardziej potrzebnych surowców na świecie. Amerykanie zawsze mieli go pod dostatkiem, ale jego wydobycie nie zawsze było łatwe i skuteczne. W czasach zimnej wojny rozwijały się różne nietuzinkowe, lecz i niebezpieczne technologie, takie…