Electrical Energy and Current

How much does electricity weigh? The answer may surprise you

Osoba zadająca pytanie chce określić ilość energii wyrażaną w dżulach lub kWh, lub może być zainteresowana ruchem elektronów, które generują prąd elektryczny. Ten schemat występuje nie tylko w bateriach i akumulatorach, ale także w sieci elektrycznej, z której korzystamy na…