Arctic Military Operations

Amerykańska ingerencja w kradzieże rosyjskich sekretów przy wykorzystaniu agenta pod przykrywką.

Arktyka jest terenem niezwykle atrakcyjnym w kontekście militarnym. Rosja od dawna rozbudowuje swoje bazy i zwiększa obecność w tym rejonie. W latach Związku Radzieckiego prowadzono tam różne operacje badawczo-wojskowe, a także monitorowano obecność radzieckich okrętów podwodnych pod pokrywą lodową. W…