Uniwersytet w Exeter

Ogrzewanie i chłodzenie różnią się bardziej niż sądziliśmy: przełomowe badanie

*W tekście umieszczono linki reklamowe naszego partnera.* Procesy ogrzewania i chłodzenia są przeciwieństwem siebie, choć wynika to z logiki i fizyki. W termodynamice temperatura mierzy ilość różnych wartości, czyli mikrostanów, jakie mogą mieć atomy w danym układzie. Badacze wykorzystali pole…