General Electric

Autobusy ładowano na każdym przystanku. Żyrobus okazał się nieudanym pomysłem.

W Polsce nie było bowiem zapotrzebowania na taki projekt. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w Szwajcarii w latach 40. XX w., gdzie zauważono problem braku cichszej alternatywy dla autobusów spalinowych. Brak wydajnych akumulatorów stał się kolejną przeszkodą do stworzenia w pełni…