Nuclear Weapons Simulator

The Russian Army to Receive a New Nuclear Weapon Simulator: Details Revealed

Tekst zawiera reklamowe linki partnera. Nowy model symulatora ma na celu symulację ataku z bronią jądrową, obejmując efekty fali uderzeniowej, rozbłysku, intensywnego światła i chmury. Ma on być wykorzystany do szkolenia personelu radiacyjnego, chemicznego i biologicznego naziemnych sił rozpoznawczych w…