Xbox vs PlayStation Comparisons

Microsoft nieyjavja prace nad następną generacją Xboxa. Obecnie skupia się na projektowaniu nowych funkcji i technologii.

Nie ma co się oszukiwać – Xbox przegrywa tę generację po całej linii, a PlayStation “odskoczyło” zielonym na dystans, którego dogonienie w ciągu najbliższych lat może nie być możliwe. Warto bowiem zaznaczyć, że pod koniec 2024 r. oba sprzęty będą…