Nowy Jork

Social Media’s Impact Compared to Alcohol and Cigarettes: First City Recognizes the Threat

W tekście umieszczono linki reklamowe naszego partnera. Adams odwołał się do raportu opublikowanego przez komisarza ds. zdrowia 24 stycznia 2024 roku, który rzuca nowe światło na stan zdrowia psychicznego młodzieży w mieście. Według raportu, platformy takie jak TikTok czy Instagram…