China – Three Gorges Dam

Chińczycy zmieniają czas poprzez wydłużenie doby dzięki swojej budowli!

Rozbudowując tamę Trzech Przełomów na Jangcy, która jest trzecią najdłuższą rzeką na świecie, konieczne było przemieszczenie ogromnej ilości ziemi, kamieni i materiałów budowlanych. Prace rozpoczęto w 1994 roku, co spowodowało przesiedlenie 1,3 miliona mieszkańców oraz znaczące zmiany w środowisku. Budowa…