TOI-715 b

NASA odkryła obiecującą superziemię, która ma potencjał do powstania życia

Obserwacja obiektu ujawniła, że jest on około półtora raza szerszy od naszej planety, jego orbita znajduje się stosunkowo blisko macierzystej gwiazdy. Tranzyt wokół niej jest bardzo krótki, przez co rok trwa tam tylko 19 ziemskich dni. Nie jest to jednak…