Sunspot Activity and Solar Flares

Is a blackout looming? A solar storm is heading towards Earth

W ostatnich dniach obserwowano skutki niedzielnego rozbłysku słonecznego, który był największym od dłuższego czasu. Skutki tych erupcji mogą być widoczne już w czwartek 25 stycznia, zaledwie kilkadziesiąt godzin po ich wystąpieniu. Niedzielna erupcja wywołała krótkotrwałe przerwy w łączności radiowej w…