Licencja KRL

Możliwość zostać kontrolerem lotu: szkolenie trwa prawie dwa lata.

To zadanie wymaga od kandydatów posiadania nie tylko zdolności do wywiązywania się z różnych zadań, ale również wytrwałości i cierpliwości. Licencja KRL jest przepustką do wykonywania zawodu kontrolera ruchu lotniczego, a jej uzyskanie wymaga od kandydatów spełnienia kilku kluczowych warunków….