Antarktyda

Prądy oceaniczne wpływają na stabilność szelfów lodowych Antarktydy

Zespół naukowców z Taewooka Parka i Yoshihiro Nakayamy wykorzystał zaawansowane sposoby modelowania zachowania oceanów, by w ten sposób zbadać siły mające wpływ na coraz szybsze topnienie szelfów lodowych. Tym razem skupiono się na wspomnianych meandrujących prądach oceanicznych i oddziaływaniami z dnem oceanu, które wpływają na sytuację z szelfami lodowymi Pine Island i Thwaiters. Oba należą do najszybciej zmieniających się na Antarktydzie i obecnie działają jako masywne bariery powstrzymujące znajdujące się za nimi lodowce przed przedostaniem do oceanu. Szelfy charakteryzują się wysoką wrażliwością na ocieplenie wód, a ich potencjalne załamanie stanowi poważne zagrożenie dla społeczności przybrzeżnych na całym świecie.

Przełoży się bowiem na odczuwalny wzrost poziomu mórz. Z badania dowiedzieliśmy się, że prądy oceaniczne otaczające szelfy bezpośrednio regulują napływ ciepłej wody, która prowadzi do topnienia lodowców. Do tej pory uważano, że to wzmożone wiatry zachodnie na północ od Morza Amundsena napędzają prądy oceaniczne wzdłuż pęknięcia szelfu. Odkrycia badaczy podważają jednak ten pogląd.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *