TOI-715 b

NASA odkryła obiecującą superziemię, która ma potencjał do powstania życia

Obserwacja obiektu ujawniła, że jest on około półtora raza szerszy od naszej planety, jego orbita znajduje się stosunkowo blisko macierzystej gwiazdy. Tranzyt wokół niej jest bardzo krótki, przez co rok trwa tam tylko 19 ziemskich dni. Nie jest to jednak typowa egzoplaneta, których w ostatnim czasie wykrywamy coraz więcej. TOI-715 b to jedna z niewielu znanych planet, które znajdują się w strefie zamieszkiwalnej.

Jak wspomnieliśmy, chodzi o konserwatywną ekosferę, gdzie szanse na występowanie wody powierzchniowej są teoretycznie największe, ale równocześnie sam obszar jest znacznie mniejszy niż w tradycyjnej definicji strefy zamieszkiwalnej. NASA chce szerzej zbadać skład tego ciała niebieskiego i jego atmosfery. To w dużej mierze właśnie od tej ostatniej zależeć będzie, czy w ogóle będzie można w przyszłości zaklasyfikować TOI-715 b jako wodny świat. Co ciekawe, razem z opisaną superziemią znaleziono też inną planetę skalistą, która znajduje się niewielkiej odległości.

Mało jednak prawdopodobne, by to ona zapewniała lepsze warunki do potencjalnego rozwoju życia niż główny bohater tego tekstu.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *