Electrical Energy and Current

How much does electricity weigh? The answer may surprise you

Osoba zadająca pytanie chce określić ilość energii wyrażaną w dżulach lub kWh, lub może być zainteresowana ruchem elektronów, które generują prąd elektryczny. Ten schemat występuje nie tylko w bateriach i akumulatorach, ale także w sieci elektrycznej, z której korzystamy na co dzień. Również w smartfonach akumulatory pozostają w obrębie jednego urządzenia i ich masa się nie zmienia. Jednak to elektrony są odpowiedzialne za generowanie prądu w przewodnikach, a posiadają one masę, którą można by policzyć.

Pojęcie “prądu” jest powszechnie używane z nieprecyzyjną definicją, a jego wyrażenie odnosi się do dżuli (J) lub kilowatogodzin (kWh). Aby określić ilość “prądu” w 1 kWh, można użyć dobrze znanej formuły: 1 kWh to 3,6 mln J. Z przekształcenia tego wzoru wynika, że masa jest równa 0,00004 kg. Jednakże, zważenie prądu nie jest możliwe.

W przeszłości próbowano skonstruować urządzenie, które mogłoby mierzyć masę elektronów wytwarzających prąd poprzez umieszczenie statycznej i ruchomej cewki oraz zastosowanie współczynnika “c”. Jednakże, Lordowi Kelvinowi nie udało się uzyskać dokładnych pomiarów, choć urządzenie to było w swoich czasach ciekawe. Współcześnie wagi prądowe są prezentowane w niektórych muzeach technicznych czy metrologii.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *